Home page > Aktuality > 12. SR BAF pokračuje ve výcviku, tentokrát na CSTT Vyškov

12. SR BAF pokračuje ve výcviku, tentokrát na CSTT Vyškov

Ve dnech 22. – 25. října 2018 proběhl výcvik 12. SR BAF v Centru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově. Cílem cvičení bylo vyzkoušet si situace, se kterými se mohou vojáci setkat v Afganistánu. Vojáci si vyzkoušeli činnosti jako je reakce na nález IED, propátrávání historických odpališť (místa, odkud byla vedena nepřímá palba na základnu), činnost při zjištění překážky na komunikaci či činnost na nastřelení protivníkem.

Vojáci si vyzkoušeli jak samotnou činnost, tak i komunikaci při řešení těchto situací. Ať už šlo o komunikaci mezi jednotlivými vozidly, tak i komunikaci na operační směnu a podávání potřebných hlášení, která jsou nutná pro vyžadování podpory našich jednotek.

Samotnému cvičení předcházelo vydání bojového rozkazu a naplánování si činností jednotlivých čet, dle rozkazu nadřízeného. Jednotlivé čety potom tento svůj plán uskutečnili na trenažérech, kdy byli nuceni reagovat na již zmíněné incidenty. Tzn. museli se ve zkráceném čase rozhodnout, jaká bude následující činnost, tak aby byli schopni splnit původní úkol.

„Během cvičení se rota velitelsky stmelila. Během cvičení se prokázalo, že výcvik na trenažerech patří k velmi efektivním formám výcviku velitelských funkcí na rotě, a přínos cvičení hodnotím velmi pozitivně,“ říká řídící cvičení npor. V.G.

Fotogalerie

Nahoru