Home page > Aktuality > 12. strážní rota zahájila další fázi přípravy k nasazení v Aghánistánu.

12. strážní rota zahájila další fázi přípravy k nasazení v Aghánistánu.

 

Poslední dva listopadové týdny probíhá ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá výcvik 12. strážní roty, která bude nasazena v rámci operace Resolute Support (Rozhodná podpora) na jaře příštího roku.

V pořadí již druhým nepřetržitým polním výcvikem pokračuje v termínu 19. až 30. listopadu sladění jednotlivých prvků 12. strážní roty, složené především z příslušníků 72. mechanizovaného praporu, doplněné o specialisty z vybraných útvarů AČR. Rota plynule navázala na předchozí individuální přípravu a v současnosti posouvá úroveň připravenosti formou sladění družstev při různých činnostech, které ve druhém týdnu výcviku vyvrcholí bojovými střelbami.

V rámci výcviku vojáci procvičují například patrolování, boj v zastavěném prostoru, reakce na nález výbušného zařízení, vedení radiového provozu v anglickém jazyce a různé další. Pod vedením instruktorů z Centra vojenské kynologie v Chotyni také proběhly ukázky schopností služebních psů, určených pro odhalování sebevražedných atentátníků a nástražných zařízení.

Výcvik je postaven tak, aby se přiblížil reálným situacím, na které musí být příslušníci kontingentu schopni adekvátně reagovat. Z tohoto důvodu je celá příprava 12. strážní roty postupně rozfázována od individuální přípravy až po závěrečnou fázi, v rámci které má být celá jednotka certifikována pro nasazení na území Afghánistánu. Smyslem takto nastaveného sytému je, aby vojáci fungovali nejen jako jednotlivci, ale především jako celek. V místech, jako je Afghánistán, je toto jeden z klíčových předpokladů pro úspěšné splnění úkolů.    

„Jednotka se od minulého komplexního výcviku značně posunula ve svých odborných znalostech a dovednostech. V rámci tohoto vyvedení se dále zaměřujeme na prohloubení získaných návyků a dovedností. Do výcviku jsme zapojili opět přidělenou jednotku EOD (Explosive Ordnance Disposal) a obohatili jej o výcvik se služebními psy. V rámci druhého týdne vyvedení bude celá jednotka fungovat pod taktickým námětem a plnit reálné úkoly, tak jako tomu bude za několik měsíců při jejich nasazení v zahraniční operaci“, dodává velitel 12. strážní roty kapitán J. H.

12. strážní rota bude v příštím roce působit v provincii Parwan na severovýchodě Afghánistánu. Jejím hlavním úkolem bude zajištění bezpečnosti a eliminace případných hrozeb namířených proti významné koaliční letecké základně Bagrám.

 

Fotogalerie

Nahoru