Úvodní stránka > Aktuality > 2. mechanizovaná rota se zapojila akce Movember

2. mechanizovaná rota se zapojila akce Movember

V průběhu celého měsíce listopadu se 2. mechanizovaná rota účastnila celosvětově pořádané akce s názvem Movember 2017.

MOVEMBER  je nezávislá charitativní organizace s globální působností, jež si klade za cíl snížit předčasnou úmrtnost mužů tím, že provádí osvětu v oblasti boje proti rakovině prostaty, varlat a v neposlední řadě prevence sebevražd mladých mužů. Jednou z cest, jak na daný problém poukazuje, je každoroční pořádání již zmíněné akce Movember. Do této akce se může zapojit každý muž na světě tím, že si nechá v měsíci listopadu narůst knírek, který se stal symbolem boje proti rakovině.

Příslušníci 2. mechanizované roty v čele s kapitánem Janem Brunclíkem tuto ideu plně podporují a oporu našli i u velitele útvaru podplukovníka Miroslava Vybíhala, který dočasnou změnu vnějšího vzhledu vojáků schválil. Příslušníci 2. mechanizované roty zároveň v průběhu měsíce listopadu přispívali peněžitými dary do zapečetěné pokladničky organizace MOVEMBER (www.muziprotirakovine.cz), kterou pro 72. mechanizovaný prapor zajistil kaplan praporu nadporučík Ivan Stanko. „Jsem moc rád, že takováto iniciativa na mechanizované rotě vznikla. Vybrané peníze poputují na boj s rakovinou prostaty,“ komentoval počínání vojáků npor. Stanko.

Velitel 2. mechanizované roty k účasti vojáků dodal: „Vojákům roty byla dána možnost se akce dobrovolně zúčastnit, nikdo k tomu nebyl nucen. Musím říct, že vysoká účast a nadšení vojáků předčilo má očekávání. Je vidět, že ochota přispět na dobrou věc spolu s určitou mírou recese není našemu mužskému kolektivu cizí.“ Často se setkáte s otázkou: „Jak vlastně změna vzhledu může pomoci?“ Odpověď je prostá, každý, kdo má nečekaně knírek se stává cílem všetečných dotazů proč? A každý tazatel se pak dozví o co hnutí Movember usiluje.

 

Autor: npor. Henrich MLÁDEK

Fotogalerie

Nahoru