Úvodní stránka > Aktuality > cvičení LIBAVEX IV

cvičení LIBAVEX IV

Ve dnech 17. – 28. července 2017 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá proběhl další velký komplexní výcvik 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Pod velením velitele podplukovníka Miroslava Vybíhala se cvičení s názvem Libavex IV zúčastnilo přes 480 příslušníků praporu se 133 kusy techniky. K tomuto je třeba také připočíst více než 80 příslušníků mechanizované roty aktivních záloh, kteří se cvičení účastnili v jeho prvním týdnu. 


Jednotky praporu a štáb 72. mechanizovaného praporu plnily řadu úkolů. Z těch nejdůležitějších to byly především denní i noční střelby z lafetovaných zbraní, střelby z ručních zbraní a v průběhu druhého týdne, asi nejdůležitější cvičení, bojové ostré střelby družstev u 2. a 3. mechanizované roty. Nesmíme také zapomenout na ostré střelby z minometu vz. 52 u minometné baterie, které jednotka plnila ve spolupráci s příslušníky 13. dělostřeleckého pluku Jince, kteří ve funkci střeleckých návodčí udávali našim cíle a naváděli palbu.
           Velitelé 1. mechanizované roty pak dostali za úkol věnovat se především v rámci vyrovnávacího výcviku nově příchozím vojákům. Ve „školce“ se tak třicítka nováčků seznamovala doslova se vším, co k vojenskému životu na cvičení patří a co musí znát každý jednotlivec, tak, aby mohl postoupit dále na vyšší úrovně přípravy. 
V neposlední řadě pak je třeba zmínit i výcvik přesných střelců s ostřelovací puškou SVD Dragunov.
Všechny jednotky také prošli tématikou OPZHN zaměřenou na okamžitou a částečnou dekontaminaci. Toto zaměstnání vyvrcholilo provedením úplné dekontaminace jednotky cestou čety chemické ochrany 74. lehkého motorizovaného praporu v prostoru cvičiště záchranných praporů Smilov.
               Jen z výčtu pouze hlavních úkolů je patrná náročnost celého cvičení pro jednotlivce i pro prapor jako celek. Jak jsem zmínil již na začátku, jedno z nejdůležitějších zaměstnání byly především bojové ostré střelby. V rámci tohoto cvičení na úrovni družstev, jde tak především o přípravu pro vyšší úroveň tohoto zaměstnání v říjnu ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice tedy o bojové ostré střelby na úrovni čet. V pátek, poslední den cvičení, proběhl závěrečný nástup a vyhodnocení. P
odplukovník Miroslav Vybíhal ve stručném shrnutí zde hodnotil činnost všech cvičících. Jmenovitě každou jednotku a cíle, které splnila ať už to byly jednotky bojové, nebo zabezpečovací, vyjádřil jim svůj dík za dobře odvedenou práci. Osobně pak také přivítal na praporu všechny čerstvé nováčky, kteří se cvičení zúčastnili, podáním ruky a předáním rukávového znaku 72. mechanizovaného praporu.

 

Fotogalerie

Nahoru