Home page > Aktuality > Návštěva amerického vojenského přidělence

Návštěva amerického vojenského přidělence

V pátek 26. ledna naši přáslavickou posádku krádce navštívil vojenský přidělenec Spojených států amerických pan plukovník Roger Bowman. Sešel se zde s veliteli praporů naší posádky velitelem 73. tankového praporu panem podplukovníkem Jánem Kerdíkem a velitelem 72. mechanizovaného praporu panem podplukovníkem Miroslavem Vybíhalem. V rámci připravené prezentace pana plukovníka naši velitelé seznámili  krátce s přáslavickou posádkou a potom také s jednotlivými prapory naší posádky, s jejich úkoly, obsazením, jejich přípravou.

Pro pana plukovníka byla pak také v parku vojenské techniky připravena ukázka ručních zbraní výstroje a výzbroje včetně hlavních typů bojových vozidel tanku T-72M4CZ, bojové vozidlo pěchoty BVP – 2, vozidla PRAM v pásové verzi i pro srovnání v nedávné době dodaná vozidla TATRA Force 8x8 určená jako náhrada za zastaralé PV3S pro 120mm tažené minomety.

Náš host se o nabídnutou možnost prohlídky techniky živě zajímal. Kladl osádkám všetečné dotazy a s neskrývanou zvědavostí také využil každou možnost prohlédnout si bojovou techniku i zevnitř, po této stránce naši vojáci také předvedli, že jsou skvěle připraveni. Krátce po obědě pak pan plukovník Bowman se s našimi veliteli rozloučil a přáslavickou posádku opustil.

Fotogalerie

Nahoru