Home page > Aktuality > Výroční setkání členů klubu vojenskýc důchodců v posádce Přásavice

Výroční setkání členů klubu vojenskýc důchodců v posádce Přásavice

Vzpomínkové setkání je pravidelnou akcí Klubu vojenských důchodců Přáslavice. Letos se vojenští opět důchodci sešli v prostorách Posádkového domu armády Přáslavice dne 8. listopadu.

Všechny zúčastněné přivítal ve svém úvodním slovu předseda klubu Alois Žák. Hosty tohoto setkání byli velitel 7. mechanizované brigády plukovník. Jiří David a velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Miroslav Vybíhal. Po krátkém úvodu všichni společně uctili minutou ticha památku těch, kteří se jejich společných setkání již nikdy nezúčastní. Dále pak předseda klubu zhodnotil činnost KVD a seznámil členy se změnami v legislativě. Připomněl také akce, kterých v uplynulém roce zúčastnili a nastínil, možné akce roku 2019.

Setkání pak pokračovalo obědem, losováním tomboly a volnou zábavou.

 

Fotogalerie

Nahoru