Úvodní stránka > Aktuality > Zahraniční cvičení LAMPART 2016

Zahraniční cvičení LAMPART 2016

Ve dnech 15. - 24. listopadu 2016 se příslušníci průzkumného týmu společně se zpravodajskou skupinou a posíleni o dva příslušníky spojovací roty 7. mechanizované brigády zúčastnili zahraničního cvičení LAMPART 2016 ve výcvikovém prostoru Nowa Deba (PL).

Co vlastně naši vojáci v Polsku zažili? Na to nám odpoví jeden z účastníků nadporučík Ing. Martin Žrout.

Po příjezdu jsme byli ubytováni ve výcvikovém táboře familiérně nazývaném „Džungle“. Malý domeček měl pojmout 22 cvičících, což se na první pohled zdálo poměrně nereálné. Stačilo dvacet minut, šikovné ruce a vznikla přestavba s dostatkem prostoru pro všechny.

Následující den bylo oficiálně zahájeno cvičení velitelem 21. brigády „Střelců Podhalaňských“ , plukovníkem Jarosławem Mokrzyckim.

Při prezentaci polského zpravodajce přišla žádost o vytvoření dvou průzkumných čet, v níž bychom zkombinovali české a polské průzkumníky pod velením českého a polského důstojníka. Četa pod českým velením se skládala z 9 Čechů, 6 Poláků a tří vozidel typu Honker. Polská četa pak disponovala vozidlem BRDM a dvěma čtyřkolkami. Jedno vozidlo BRDM a Honker byly vyčleněny do zálohy velitele praporu.

Ve čtvrtek 17. listopadu pro nás připravila polská strana prohlídku muzea v obci Markowa. Muzeum je věnováno rodině Ulmů, kteří za války ukrývali židovské obyvatelstvo, což se jim v březnu roku 1944 stalo osudným a celá rodina včetně dětí byla popravena.

V pátek ráno odjíždíme na střelnici, kde zahajujeme výcvik ve střelbě. Výsledky jsou velmi dobré, většina terčů padá prvním nebo druhým výstřelem a tak je obsluha střelnice nucena zvedat terčovou situaci i třikrát během jednoho plnění. Když nestřílíme, připravujeme maskování a dolaďujeme poslední věci k našemu zasazení. Po kontrole zbraní zahajujeme plnění úkolu. Než dosáhneme cílového místa, několikrát sesedáme a vysíláme pěší elementy ke kontrole nebezpečných míst a ochraně boků sestavy. Dvakrát musíme změnit osu přesunu kvůli riziku zapadnutí vozidel. Nakonec zdárně dosahujeme předem vytipovaného místa. Následující hodiny jsou spojeny s rutinou, která probíhá mezi základnou, pozorovacími a strážními stanovišti. Malým zpestřením je rekognoskační patrola do blízkého okolí. Zjištěné informace předáváme našim kolegům ze zpravodajské skupiny sídlícím na hlavním místě velení.

Po 24 hodinách následuje konečné přeúkolování. Naším úkolem je propátrat rozlehlý otevřený prostor střelnic, na jejímž konci máme vystavit pozorovací stanoviště s cílem zjistit přesuny protivníka v přiděleném koridoru. V otevřeném prostoru volíme osvědčenou taktiku vzájemného zajišťování a odpozorování a pomalu se posouváme širokou planinou vpřed. Po třech hodinách dosahujeme určené pozice. V nedělních dopoledních hodinách slyšíme přesuny nepřátelské techniky. Zanedlouho odpozorujeme tři vozidla BVP-1, z nichž každé představuje mechanizovanou rotu. Výsledky hlásíme na zpravodajskou skupinu. Ta je v tuto dobu rozdělena na dvě části. Jedna přejímá informace, zpracovává je a distribuuje je veliteli praporu. Druhá část se nachází na místě koordinování palby a je připravena předávat informace k palebnému ničení protivníka.

Protivník navázal dotyk s našimi tankovými rotami a ve výcvikovém prostoru se ozývají lité boje. Průběžně dopřesňujeme údaje o protivníkovi a činnosti na bojišti. V tuto chvíli je asi jednodušší být na našem místě, než přebírat hlášení a zprostředkovávat obraz o bojišti, což činí naše zpravodajská skupina.

V průběhu boje vyžadujeme dvě palby na protivníkovi pozice. Dělostřelecká jednotka však plní jiné palebné úkoly a tak průběžně dopřesňujeme pozici protivníka Tankové jednotky za podpory letectva získávají převahu na bojišti a donutí protivníka ustoupit. Tato skutečnost je na místě velení hlasitě oslavována.

S blížícím se večerem je jednotka opět převelena do jiného prostoru. Zde působíme dalších 24 hodin.

V následující den jsou na programu bojové ostré střelby čety. První střílí polská četa v kompletní sestavě. Během patrolování vpadne do léčky je nucena zastavit postup a odrazit postupujícího protivníka. K tomu využije všechny dostupné zbraně a přidělené dělostřelectvo. Česká četa působí sesednutá, postupuje v sestavě úhlem vpřed a je napadena ručními zbraněmi. Velitel naší čety okamžitě vyhodnotí situaci a velí k rozvinutí do bojové sestavy a dosažení výhodné čáry na okraji valu. Protivník je po deseti minutách intenzivní palby zničen. Střelbám přihlížel i velitel brigády, který na závěr ocenil manévr české čety i přesnou střelbu.

Poslední den cvičení se nesl ve znamení vyhodnocení. Na nástupu cvičících jednotek poděkoval velitel brigády 1. tankovému praporu za iniciativu při cvičení a rovněž pochvalně zmínil působení českého průzkumného týmu. Na samý závěr cvičení pak byli vyhodnoceni nejlepší cvičící, mezi nimiž se objevila řada českých jmen.

Slavnostní nástup a ukončení cvičení, však ještě nebyl koncem pro česko-polský průzkumný tým. Po nástupu jsme se přesunuli na střelnici, kde byla domluvena střelba s výměnou našich zbraní. Naši vojáci si chválili váhu a zpětný ráz polské útočné pušky Beryl. Naopak polští kolegové oceňovali přesnost našich CZ 805 Bren. Den jsme zakončili neformálním setkáním, vzájemným poděkováním a oceněním.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří participovali na naší přípravě i nasazení během cvičení LAMPART 2016.                              

  

autor/fotografie npor. Ing. Martin Žrout text upravil por. Mgr. Karel Hausmajer

Fotogalerie

Nahoru