Úvodní stránka > VŠZ Jívová - školící zařízení Magdalénský mlýn

VŠZ Jívová - školící zařízení Magdalénský mlýn

VŠZ JE URČENO :

 • provádění služebních akcí – kurzy, metodické dny, odborné přípravy, metodická shromáždění atd.;
 • ke krátkodobým a víkendovým pobytům zaměstnanců resortu MO, vojenským důchodcům a válečným  veteránům, rodinným příslušníkům a osobám jim blízkým (viz status zařízení)
 • k rekreačním a sportovním účelům;

 

VŠZ JE PODŘÍZENO:

Náčelníkovi prvku posádkové podpory (kpt. Karel HAUSMAJER), který zodpovídá za jeho využití a provoz. Za bezprostřední řízení a zabezpečení VŠZ odpovídá správce VŠZ. (o.z. Ladislav DOBRŮŠEK)

 

VYŽADOVÁNÍ VŠZ

Pro SLUŽEBNÍ účely lze VŠZ využívat v měsících květen, červen, září a říjen.

Velitelství a útvary 7. mb si plánují využití VŠZ pro služební účely v rámci plánování na rok dopředu nejpozději do 30. listopadu, poté jsou volné termíny pro konání služebních akcí dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Pro KRÁTKODOBÉ pobyty (týdenní pobyt, nástupní den je sobota, den ukončení pátek) v měsících červenec a srpen. Krátkodobé pobyty se plánují nejpozději do 30. dubna daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Pro VÍKENDOVÉ pobyty (pobyt s nástupním dnem v pátek a ukončení v neděli) lze využít o víkendech v měsících květen, červen, září a říjen. Víkendové pobyty se plánují nejpozději do 31. března daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

 

Jak podat ŽÁDOST o poukaz?

Zašlete formulář žádosti o povolení využití VŠZ kompletně a řádně vyplněný písemně poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54, faxem na číslo 973 407 650, jako elektronický obraz dokumentu na adresu vu5153@email.cz, nebo šis - kpt. Karel Hausmajer nejpozději k výše určenému datu.

 

Volné termíny a aktuální plán využití VŠZ budou zveřejněny zde a na adrese:

http://teams.sharepoint.acr/sites/72mpr/plan/jivova/SitePages/DomovskaSt...  (pro VZP s přístupem k ŠISu)

 

DŮLEŽITÉ!

 1. SLUŽEBNÍ akce přes víkend - je nutné doložit výpis z rozkazu velitele daného útvaru o nařízené akci, se jmenným seznamem osob, kteří se jí zúčastní
 2. Na  VÍKENDOVÉ A REKREAČNÍ žádosti   žadatelé   uvedou:   přesný   počet   a   přesný jmenný  seznam osob, které se pobytu zúčastní – NEÚPLNĚ VYPLNĚNÁ ŽÁDOST NEBUDE PŘIJATA.
 3. Přidělení poukazu (víkendové) pouze na sobotu či neděli není možné.
 4. Podrobnosti zabezpečení akce projedná žadatel po přidělení poukazu přímo se správcem VŠZ.
 5. Nevyužití poukazu jsou žadatelé povinni nahlásit nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt zpět k 72. mpr, poté budou přiděleny dalším zájemcům. (kpt. Hausmajer)
 6. Poukaz není přenosný na jinou osobu – to platí pro všechny ubytované !
 7. V případě nedodržení termínu odhlášení stravy, tj. 2 pracovní dny před nástupem k pobytu, bude osoba, které byl poukaz na pobyt na VŠZ přidělen, nucena uhradit případnou vzniklou škodu na neodebrané objednané stravě (viz objednávka stravy, druhá strana poukazu).
 8. V případě, že nenahlásíte změnu v ubytovaných osobách nebo jinak porušíte statut (např. pokus ubytovat osoby v nepříbuzenském vztahu) bude poukaz zrušen a pobyt ukončen.
 9. V areálu je zakázáno přechovávat domácí mazlíčky.

 10. Při nástupu jsou nositelé poukazu povinni se prokázat:

VZP – služebním průkazem

občanští   zaměstnanci  -  jednotným  průkazem MO (povolení vstupu do voj. objektů)

vojenští důchodci - potvrzením příslušnosti ke KVV

veteráni – průkazem veterána

ostatní – občanským průkazem pokud jim byl vydán

 

Jak se stravou?

Stravování na VŠZ je zabezpečováno zřízením Vojenské závodní kuchyně spolu s provozem prodejního koutku.

Stanovené časy výdeje stravy:

Snídaně :           8:00 hod.

Oběd:              12:00 hod.

Večeře:            18:00 hod.

Ubytované osoby jsou povinny dodržovat stanovenou výdejní dobu!

Žádost o stravu je součástí PŘIDĚLENÉHO POUKAZU – čtěte pokyny k nástupu va VŠZ Jívová.

ÚHRADA za stravu a pobyt je možná pouze hotově přímo na místě.

 

Kde a jak zaparkujete?

Služební a soukromá vozidla mají vyhrazené parkoviště, před hlavní budovou.

Parkování služebních a soukromých vozidel je povoleno na základě oznámení správci VŠZ nebo jeho zástupci.

Vozidlům není dovoleno vjíždět na travnaté plochy u chat a areálu VŠZ.

Povolení k parkování vozidla umístí řidič viditelně na přístrojovou desku vozidla.

 

Jaká máme sportoviště?

K dispozici jsou tři hrací plochy, na kterých je možno provozovat tyto sporty:

Hřiště č. 1 - volejbal, odbíjená, nohejbal, badminton

Hřiště č. 2 – beach volejbal

Hřiště č. 3 – ruské kuželky

Uvnitř hlavní budovy jsou pak mimo jiné k dispozici kulečník, billiard, šipky a stolní fotbal.

 

Adresa zařízení a kontakt na pana správce - nezasílat žádosti!

VŠZ Magdalenský Mlýn

Jívová 286

78316 Dolany u Olomouce

tel.: +420 585 038 122

fax: +420 585 038 122 magdalenskymlyn@seznam.cz

 

 

 

Fotogalerie

Nahoru