Home page > Aktuality > 12. strážní rota zahájila rok 2019 dalším komplexním polním výcvikem

12. strážní rota zahájila rok 2019 dalším komplexním polním výcvikem

Sotva si příslušníci 12. strážní roty stačili během vánočních svátků odpočinout po náročném výcvikovém podzimu, už je svou nechvalně známou mrazivou náručí opět přivítal vojenský výcvikový prostor Libavá.  Od 7. do 18. ledna se zde připravují k nasazení na území Afghánistánu v letošním roce.

Lednový výcvik 12. strážní roty, stejně jako ty předchozí, systematicky navazuje na dosavadní přípravu a posouvá ji na další úroveň. Po sladění činnosti družstva při vybraných činnostech je tedy hlavním smyslem výcviku dosáhnout stejné úrovně sladěnosti na stupni strážních čet.  

Náplní samotného výcviku je nácvik činností během ozbrojených doprovodů, reakce na incidenty v podobě nálezu nástražného výbušného zařízení a především patrolování, které je jedním z hlavních úkolů strážní roty v rámci operace Rozhodná podpora (Resolute Support). Podobně jako při předchozím výcviku na úrovni družstva bude činnost strážních čet v závěru cvičení prověřena kontrolou sladěnosti a završena bojovými střelbami. Vojákům je ve srubovém táboře také simulována aktivace výstražného systému, který se spouští v případě nepřímé nepřátelské palby
(tzv. IDF – Indirect fire) na základnu Bagrám.

Ačkoliv je jasné, že podmínky, kdy vojáci vymění sníh a mráz České republiky za úmorná vedra v Afghánistánu, stojí na zcela opačných koncích podnebního spektra, jistou analogii pro výcvik zde nalézt lze. Například v tom, že husté sněžení dokázalo proměnit libavský terén, který přáslavičtí vojáci jinak velmi dobře znají, ve velmi nebezpečnou a zrádnou oblast, kde může snadno dojít k uváznutí vozidla. O tom se ostatně některé patroly přesvědčily na vlastní kůži. Podobně bdělí a opatrní, jako je tomu teď při výcviku, budou muset být se svými vozidly i na nezpevněných trasách při patrolách v Afghánistánu. Nezřídka tam totiž dochází k sesuvům krajnic a uváznutí vozidel koaličních sil, což je při už tak náročném patrolování nejen nepříjemná, ale také potenciálně velmi nebezpečná situace. Stojící patrola a vojáci zaměstnaní vyprošťováním vozidla se totiž mohou stát lákavým cílem teroristických skupin nebo sebevražedných atentátníků.

„Jednotka se tentokrát připravuje v náročných klimatických podmínkách, což mimo jiné prověří i její psychickou a fyzickou odolnost. Během plnění úkolů na jednotlivých patrolách se snažíme vojákům rozehrávat incidenty bez tzv. „taktických skoků“, aby byla celá činnost procvičena kompletně, se všemi souvisejícími a nezbytnými procedurami. Díky tomu se co nejvíce přiblížíme reálné situaci v místě nasazení “, dodává zástupce velitele 12. strážní roty a řídící cvičení nadporučík J. M.

Následující a poslední fází výcviku bude již jen závěrečná certifikace jednotky k nasazení v zahraniční operaci. Zanedlouho poté se 12. strážní rota, složená především z příslušníků 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, doplněná prvky přidělenými z vybraných útvarů AČR, přesune do afghánské provincie Parwan. Zde bude plnit důležité úkoly bezpečnostního charakteru ve prospěch letecké základny Bagrám.

Autor: por. R. N.

Fotogalerie

Nahoru