Úvodní stránka > Aktuality > 2. mechanizovaná rota provedla výcvik v překonávání vodní překážky

2. mechanizovaná rota provedla výcvik v překonávání vodní překážky

Příslušníci 2. mechanizované roty ve dnech 18. - 19.5. provedli výcvik s tématikou vojenského plavání na vodní nádrží Vranov. Cílem bylo seznámit vojáky s metodikou překonávání vodních překážek s využitím plavidel – raftů, improvizovaných vorů zhotovených z batohů či zcela bez nich.

Po teoretickém seznámení s danou problematikou přímo na místě byl zahájen samotný nácvik překonávání vodní překážky na plavidle při nebezpečí odhalení nepřítelem. Rtm. Marek Janků, který toto zaměstnání řídil, k němu poznamenal: „Družstva měla možnost se seznámit s činností při překonávání vodní překážky za situace, kdy hrozí jejich odhalení nepřítelem. Každý voják sehrává v takové situaci svoji specifickou úlohu a většina vojáků se s touto problematikou setkala poprvé až zde.“

  Další dovednosti si vojáci osvojovali na stanovišti řízeném plaveckými instruktory. Příslušníci 2. mechanizované roty si zde vyzkoušeli plavání v oděvu vz. 95 včetně polních bot, zabalení osobního materiálu a jeho přípravu na přesun po vodní hladině, zhotovení improvizovaného plavidla z batohů či vysvlékání v hluboké vodě. „Vojáci se přesvědčili, že při dodržení několika zásad jsou vlastními silami schopni překonat vodní překážku i s materiálem a dál plnit úkol v suché ústroji,“ komentoval výcvik jeden z plaveckých instruktorů rtn. Michal Sekanina.

K provedení samotného výcviku byla vybrána známá pláž přímo pod hlavní budovou VLRZ, která kvůli nízkým teplotám vody nebyla rehabilitanty využívána. Zázemí pro dvoudenní výcvik poskytlo po dohovoru VŠZ Husita, kde por. Jaroslav Friedrich odvedl i zaměstnání boje zblízka nově se zapůjčenými rukavicemi, přilbami a lapami. Vysoká úroveň organizovanosti zabezpečila hladký průběh celého výcviku beze ztrát a bez zranění.

Autor a foto: npor. Henrich Mládek

Fotogalerie

Nahoru