Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení LAMPART 2017

Cvičení LAMPART 2017

V polském výcvikovém prostoru Nowa Deba se ve dnech 15. – 21. září uskutečnilo cvičení 21. brigády Střelců Podhalaňských s názvem Lampart 2017. Jako součást polské 1. mechanizované roty působili dvě družstva příslušníků 3. mechanizované roty a jedno družstvo aktivních záloh z Přáslavic, které se do sestavy české mechanizované čety bez sebemenších problémů začlenilo. Na hlavním místě velení štábu praporu cvičili také tři příslušníci štábu 72. mechanizovaného praporu. Celkově bylo do cvičení zapojeno téměř 1500 vojáků. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost velitelství a podřízených jednotek 21. BSP (Brygada Strzelców Podhalańskich) zplánovat a následně provádět bojové operace.

Česká jednotka byla během cvičení vybavena bojovými vozidly pěchoty BVP-1, které obsluhovali polští řidiči a střelci operátoři.

V sobotu 16.9., po nezbytném poučení o bezpečnostních opatřeních, byl zahájen přesun na bojových vozidlech do určeného prostoru obrany roty. Po vybudování obrany prováděli příslušníci přáslavické mechanizované čety strážní zajištění na jejím předním okraji, které probíhalo ve dne i v noci. Totéž se opakovalo i následující dny, kdy se celá rota postupně přesunovala do dalších předem určených prostorů. Po celou dobu panovalo deštivé počasí, které celou činnost neulehčovalo.

V pondělí ve večerních hodinách proběhlo v hlavním místě velení praporu vydání bojového rozkazu k provedení protiútoku mechanizovaného praporu posíleného o tankové jednotky, dělostřelectvo a letectvo, s cílem zastavit postup protivníka.

Na stanovený signál zahájil celý prapor v úterý ráno přesun z obranných pozic do prostoru zahájení protiútoku. Úkolem české mechanizované čety bylo útočit v prvním sledu na samém čele praporu. Velitel čety měl mimo jiné i možnost během celé operace navádět přes přiděleného leteckého návodčího (JTAC) leteckou podporu na postavení protivníka. K dispozici měl polský turbovrtulový letoun PZL-130 Orlík a stíhací letoun F-16.

Po úspěšně provedené operaci se jednotky praporu přesunuly zpět do prostoru polního tábora, kde proběhla obnova bojeschopnosti. Následující den proběhly ostré bojové střelby mechanizované roty. Čeští vojáci měli za úkol zničit protivníka v určeném objektu zteče, tento objekt následně zajistit a umožnit průjezd svými pozicemi útočícím polským četám. Během bojových střeleb využili příslušníci čety všechny zbraně, kterými četa běžně disponuje, včetně kulometu 7.62 MINIMI, nebo podvěsného granátometu CZ 805 G1. Někteří příslušníci 3. mechanizované roty měli možnost plnit bojové střelby jako součást polských čet.

Celému cvičení přihlížel i zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Jiří David a velitel 21. brigády Střelců Podhalaňských plukovník Ryszard Pietras, z jehož rukou obdrželi čeští vojáci certifikáty z cvičení a nejlepší z nich také pamětní mince spřátelené polské brigády.

Na konci bylo v prostoru polního tábora provedeno polským velitelem roty poručíkem Michalem Winiarskim a jeho českým zástupcem nadporučíkem Jiřím Magersteinem vyhodnocení celého společného cvičení, které bylo pro příslušníky 3. mechanizované roty neocenitelnou zkušeností.


 

Autor: npor. Bc. Jiří Magerstein

Foto: svob. Otto Měrka

 

Případně další fotogalerie ZDE

Fotogalerie

Nahoru