Historie

      Dne 1.10.1994 se rozdělil 33. tankový pluk na 73. mechanizovaný prapor a 74. výcvikové středisko, které bylo v roce 1998 reorganizováno na 74. mechanizovaný prapor. V roce 2000 byl tento prapor přečíslován na 72. mechanizovaný prapor.


     Pro doplnění uvádíme, že předchůdcem 33. tankového pluku v době 2. svět. války byl 7. protitankový dělostřelecký pluk, který od 1.2.1945 tvořil součást 4. československé samostatné pěší brigády. V březnu a dubnu 1945 se zúčastnil bojů o Liptovský Mikuláš a Martin. K 13. květnu 1945 část jeho jednotek dosáhla Prahy, zatímco zbytek pluku vzhledem k nedostatku dopravních prostředků setrval ve Svitavách. K 1. červnu v Praze vznikl 4. protitankový oddíl, který se v polovině června 1945 přesunul do posádky Slovenský Meder, ve které byl v polovině srpna přejmenován na 54. dělostřelecký oddíl. Od počátku října 1945 nesl označení 254. dělostřelecký oddíl a sídlil v Žilině. V září 1946 se přestěhoval do Ružomberoku a o měsíc později do Martina. Od října 1947 používal označení 262. dělostřelecký oddíl. V dubnu 1949 prodělal transformaci na 352. tankový samohybný oddíl a říjnu téhož roku  je přesunut do Plzně a rozšířen na pluk. Z jeho 4. baterie v listopadu 1950 vznikl 13. tankosamohybný prapor s posádkou v Kroměříži. V květnu 1951 je rozšířen na 33. tankosamohybný pluk s posádkou tamtéž. V listopadu 1952 je reorganizován na 33. tankový pluk a v květnu 1966 dislokován do posádky Přáslavice.