IVECO LZ TOP sanitní

IVECO LZ TOP sanitní

Lehký zdravotnický terénní prostředek (LZTOP) na podvozku vozidla IVECO MUV je určen pro přepravu raněných a nemocných po zpevněných komunikacích a v lehkém a středně těžkém terénu. Zdravotnická nástavba je vybavena zdravotnickými přístroji pro poskytování první pomoci, stabilizaci raněného a udržení jeho základních životních funkcí.

LZTOP IVECO postupně nahrazuje již zastaralé a nevyhovující vozy Land Rover Defender 130 ZOP. Vozidlo slouží primárně k převozu zraněných vojáků do nadřazeného zdravotnického zařízení na taktickém stupni. Ve válečné situaci by to znamenalo přesun do nejbližší polní nemocnice. Vedle toho má vůz i své mírové využití. Využití nalezne v rámci integrovaného záchranného systému při krizových situacích a mimořádných událostech. Výhledově se počítá i s jeho uplatněním v armádních zahraničních operacích.

Osádku vozidla tvoří řidič a lékař/zdravotník, který má k dispozici vybavení pro provádění úkonů nutných pro zachování života pacienta.

Technicko-taktická data

Délka prostředku

6,16   m

Šířka prostředku (včetně zrcátek)

2,695 m

Výška prostředku (bez antény)

3,065 m

Výška prostředku (s anténou)

3,33   m

Maximální rychlost

100 km/h

Stoupavost samotného prostředku

60%

Brodivost prostředku

600 mm

Jízdní dosah

500 km

Počet osob, které mohou být přepravovány

v kabině prostředku

2

Počet osob, které mohou být přepravovány 

v ambulantním prostoru prostředku

4

Pohotovostná hmotnost prostředku

5450 kg

Nejvyšší povolená hmotnost prostředku

6200 kg

Tovární značka 

IVECO

Výrobce vozidla

IVECO Defence Vehicles S.P.A.,

Bolzano, Itálie

IVECO LZ  TOP sanitní