praporčík Rostislav PANÁČEK

Datum narození: 11. července 1982
Rodinný stav: rozvedený

Kariéra

1. 7. 2021               

vrchní praporčík 72. mechanizovaného praporu

2020 - 2021        

starší pracovník štábu oddělení operačního řízení operačního odboru štábu Velitelství pozemních sil

2017 - 2020       

vedoucí praporčík 3. mechanizované roty 72. mechanizovaného praporu

2015 - 2016        

specialista rotního kompletu ISR 3. mechanizované roty 72. mechanizovaného praporu

2015        

instruktor skupiny bojové přípravy štábu 72. mechanizovaného praporu

2013 - 2015        

pracovník štábu oddělení bojové přípravy štábu 7. mechanizované brigády 

2011 - 2013     

mladší pracovník štábu skupiny bojové přípravy štábu 72. mechanizovaného praporu

2008 - 2010        

velitel 4. minometného družstva 1. palebné čety minometné baterie 72. mechanizovaného praporu

2008        

starší pracovník štábu skupiny přípravy dělostřelectva oddělení druhů vojsk odboru přípravy pozemních sil Vojenské akademie Vyškov

2006 - 2007

vedoucí instruktor skupiny přípravy dělostřelectva oddělení přípravy druhu vojsk odboru výuky a výcviku Vojenské akademie Vyškov

2003 – 2006

vedoucí instruktor učební skupiny přípravy dělostřelectva oddělení přípravy druhů vojsk odboru výuky a výcviku Vojenské akademie ve Vyškově

2003

velitel čety řízení palby 2. baterie 152mm ShKH vz.77 76. dělostřeleckého oddílu 7. mechanizované brigády

2001 – 2002

velitel družstva řízení palby čety řízení palby 2. baterie 152mm ShKH vz.77 76. dělostřeleckého oddílu 7. mechanizované brigády

Vzdělání

1997 – 2001

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou, Strojírenství

Služba v zahraničí

2019

vedoucí praporčík velení 12. strážní roty BAF Úkolového uskupení AČR Resolute Support, Úkolové uskupení AČR RS - strážní rota BAF, Afghánistán)

2016 - 2017

starší pracovník štábu skupiny HQ RS 4. zastoupení na velitelstvích RS Úkolového uskupení AČR Resolute Support, Úkolové uskupení AČR RS – zastoupení na velitelstvích RS, Afghánistán

2012

mladší pracovník štábu skupiny zpravodajského zabezpečení (S-2) velení 4. jednotky OMLT Úkolového uskupení AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, Úkolové uskupení AČR ISAF - Jednotka OMLT, Afghánistán

2010

pracovník štábu pracoviště směrových důstojníků operační skupiny J-3 štábu 5. kontingentu AČR ISAF PRT LOGAR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Afghánistán

Jazykové znalosti

angličtina 3. stupeň  STANAG 6001