IVECO_S-LOV-CBRN

IVECO_S-LOV-CBRN

     S-LOV-CBRN, lehké obrněné vozidlo, je navrženo pro chemický a radiologický průzkum během jízdy a místní průzkum chemických, biologických, radiologických a nukleárních (CBRN) hrozeb.

     Ochrana posádky je zajištěna přetlakovým systémem proti chemikáliím, bojovým biologickým látkám a radiologickému prachu. Vozidlo je dále vybaveno zbraňovou stanicí ZSRD 07 s kulometem PKT, zadýmacími granáty a senzory pro detekci laserového a mikrovlnného ozáření. Součástí výzbroje je i průzkumný robot Orpheus-AC2.

IVECO_S-LOV-CBRN