Pro SLUŽEBNÍ účely lze VŠZ využívat v měsících duben, květen, červen, září a říjen.

Velitelství a útvary 7. mb si plánují využití VŠZ pro služební účely v rámci plánování na rok dopředu nejpozději do 30. listopadu, poté jsou volné termíny pro konání služebních akcí dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Jak podat ŽÁDOST o poukaz?

Zašlete formulář žádosti o povolení využití VŠZ kompletně a řádně vyplněný písemně poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54, faxem na číslo 973 407 650, jako elektronický obraz dokumentu na šis nrtm. Petr Hrbata nejpozději k výše určenému datu.

Jak se dozvím, že mi byl poukaz přidělen?

Poté co jsou žádosti posouzeny kontaktuji každého žadatele ŠISem, nebo telefonicky na jím uvedený kontakt a sdělím mu výsledek. 

Jak dostanu poukaz?

Poukazy zasíláme ŠISem, nebo poštou doporučeně na adresu, nedomluvíme li se jinak (např. osobní předání). Z toho důvodu je VŽDY naprosto nezbytné ŽÁDOST vyplnit řádně a uvést na něm přesnou a celou korespondenční adresu i ostatní údaje. Poukazy v průběhu roku zpracováváme průběžně, nejpozději ale tři týdny před termínem vašeho pobytu.

Co s poukazem dále?

Pokud jej již máte u sebe. Jasný a stručný postup je uveden na poukaze. Důležité je především oznámit příjezd a odběr stravy mladšímu pracovníkovi štábu rtm. Jakubovi ČIERŇAVOVI tel. 585 038 122. A mít řádně doplněný poukaz u sebe při příjezdu.

Kapacita zařízení

Kapacita zařízení je 50 osob z mnoha důvodů je nežádoucí ji překračovat - mějte to na paměti při plánování vašich služebních akcí.

Objednávka jídla

Tuto objednávku nijak vzhledově neupravujte. Do kolonky příjmení napište pouze příjmení popř. jméno. Nedopisujte hodnosti a tituly. Pro potřeby výběru hotovosti nám postačí pouze příjmení, v případě stejných příjmení doplňte jména.

Do kolonek S, O, V napište počet objednaných jídel.

Objednávku zašlete nejpozději jeden týden před konáním akce na:

E-mail : magdalenskymlyn@seznam.cz

Počet jídel můžete upřesnit nejpozději dva pracovní dny předem na telefonu: 585 038 122.

Zasláním vyplněné objednávky pro služební akci na E-mail: magdalenskymlyn@seznam.cz, nám ulehčíte práci s konečnou úpravou seznamu.

Předem děkujeme.