Žádám o rekreaci nebo víkendový pobyt

KRÁTKODOBÉ pobyty (týdenní pobyt, nástupní den je sobota, den ukončení pátek) v měsících červenec a srpen

krátkodobé pobyty se plánují nejpozději do 30. dubna daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

VÍKENDOVÉ pobyty (pobyt s nástupním dnem v pátek a ukončení v neděli) lze využít o víkendech v měsících květen, červen, září a říjen.

víkendové pobyty se plánují nejpozději do 31. března daného roku (velitelství a útvary 7. mb), poté budou dány k dispozici ostatním organizačním celkům AČR

Jak podat ŽÁDOST o poukaz?

Zašlete formulář žádosti o povolení využití VŠZ kompletně a řádně vyplněný písemně poštou na adresu VÚ 5153 Přáslavice 783 54, faxem na číslo 973 407 650, jako elektronický obraz dokumentu na adresu hrbatap@army.cz, nebo šis -nrtm. Petr Hrbata, nejpozději k výše určenému datu.

Jak se dozvím, že mi byl poukaz přidělen?

Poté co jsou žádosti posouzeny kontaktuji každého žadatele telefonicky na jím uvedený kontakt a sdělím mu výsledek. 

Jak dostanu poukaz?

Poukazy zasíláme poštou doporučeně na adresu, nedomluvíme-li se jinak (např. osobní předání). Z toho důvodu je VŽDY naprosto nezbytné ŽÁDOST vyplnit řádně a uvést na něm přesnou a celou korespondenční adresu i ostatní údaje. Poukazy v průběhu roku zpracováváme průběžně, nejpozději ale tři týdny před termínem vašeho pobytu.

Co s poukazem dále?

Pokud již máte poukaz u sebe. Jasný a stručný postup je uveden na poukaze. Důležité je především oznámit příjezd a odběr mladšímu provníkovi štábu rtm. Jakubovi ČIERŇAVOVI. A mít řádně doplněný poukaz u sebe při příjezdu.

Objednávka jídla

Tuto objednávku nijak vzhledově neupravujte. Do kolonky příjmení napište pouze příjmení popř. jméno. Nedopisujte hodnosti a tituly. Pro potřeby výběru hotovosti nám postačí pouze příjmení, v případě stejných příjmení doplňte jména.

Do kolonek S, O, V napište počet objednaných jídel.

Objednávku zašlete nejpozději jeden týden před zahájením pobytu na:

E-mail : magdalenskymlyn@seznam.cz

nebo

fax:                             585 038 122

popřípadě poštou:

VŠZ Magdalenský Mlýn

Jívová č.p.286

783 16 Dolany u Olomouce

 

Počet jídel můžete upřesnit nejpozději jeden den předem na telefonu: 585 038 122.

 

Zasláním vyplněné objednávky stravy pro služební akci na E-mail: magdalenskymlyn@seznam.cz, nebo předáním na záznamovém zařízení při příjezdu na VŠZ nám ulehčíte práci s konečnou úpravou seznamu.

Předem děkujeme.

Důležité na závěr...

VŠZ Jívová není hotel, penzion ani rekreační centrum, ale školící zařízení armády. Všichni zaměstnanci se budou vždy snažit, abyste se cítili so nejlépe a váš pobyt byl přijemný a nerušený. Některá pravidla jsou však vůdči výše uvedeným typům ubytovacích zařízení odlišná (vstup osob bez povolení, domácí mazlíčci, provoz kuchyně atp.). VŠZ Jívová je řízeno PROVOZNÍM ŘÁDEM, který je dispozici v jídelně zařízení a ubytovaní hosté, jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat pravidla v něm uvedená.

 

 

Přílohy ke stažení