V přáslavických kasárnách se rozjela příprava 5. úkolového uskupení.

Focení jako nezbytná součást přípravy ZO
  • 8.3.2024
  • Ondřej Kuchta

2024_03_08

Příprava na 5. ÚU AČR MN BG SVK (5. úkolové uskupení AČR mnohonárodního uskupení Slovensko) zahájena!

Je zapotřebí zkontrolovat identifikační známky, vyfotit se, naočkovat… To ovšem není vše!

Je potřeba rovněž provést celou řadu školení v rámci velitelsko-odborné přípravy za účasti mnoha set příslušníků uskupení zaráz. Otázku „Jak to zvládnout?“ si pokládal velitel „úkolovky“ podplukovník Michal Voltr již nějakou dobu a přišel s neotřelým řešením. „Bylo nutné efektivně využít kapacit našich sálů v co nejkratším čase, nejlépe současně, a to streamováním hlavního sálu do dvou vedlejších.“ „Příslušníci naší skupiny KIS odvedli skvělou práci!“

V praxi to znamená, že je přednášející z hlavního sálu snímám a audiovizuálně promítán na sály vedlejší. Zde mají posluchači samozřejmě možnost případné dotazy přes mikrofon poslat zpět lektorovi do hlavního sálu. Tím je zabezpečena oboustranná komunikace.

„Příprava na zahraniční nasazení je teprve na začátku, čeká nás ještě mnoho práce, ale věřím, že vše zvládneme!“, dodává velitel Voltr.